8Q SAM – Bảo tàng Nghệ thuật Singapore

8Q SAM – Bảo tàng Nghệ thuật độc đáo ở Singapore

Giới thiệu Bảo Tàng Nghệ Thuật Singapore

Bảo tàng hiện đại này lưu giữ một trong những bộ sưu tập của công chúng với nhiều tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á đương thời và hiện đại lớn nhất thế giới.
Mở cửa vào năm 1996, Bảo Tàng Nghệ Thuật Singapore (SAM) là địa chỉ hàng đầu giới thiệu hoạt động nghệ thuật trong nước và quốc tế với những phong cách thể hiện nghệ thuật hiện đại.
8Q SAM – Bảo tàng Nghệ thuật Singapore

Bảo Tàng Nghệ Thuật Singapore

Bảo Tàng Nghệ Thuật Singapore đóng vai trò tích cực trong công tác thúc đẩy giáo dục, trao đổi, nghiên cứu và phát triển nghệ thuật thị giác thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức văn hóa và nghệ thuật quốc tế.
Hãy tìm thông tin về Singapore Biennale 2011, liên hoan nghệ thuật quốc tế do SAM tổ chức.

Vé máy bay đi Singapore giá rẻ Tiger Air

Phòng vé Tiger Air: 0908 380 888 – 0906 099 992

Nhấn Like